Cimborák irodalmi szemináriuma

Miről szól ez a program?

A jelen program a Nezeti Kulturáli Alap támogatásával jött létre, és több Cimbora klub összefogásával (Dunaújváros, Rácalmás, Perkáta) valósul meg. Aktív alkotó tevékenységre épül (vers-, meseírás, illusztrálás, színjátszás); egymásra épülő témaköreivel teljesen körbejárja az irodalmat a kortárs gyermekirodalom neves képviselőinek segítségével. A Cimborák irodalmi szemináriuma programsorozat - az irodalom aktív, többoldalú befogadását, megélését teszi lehetővé a foglalkozásokon résztvevő gyermekek számára.

A programsorozat keretében három alkalommal író, költő, képzőművész-illusztrátor, színész közreműködésével ismerkedhetnek a gyerekek interaktív módon a kortárs irodalommal. Találkoznak költészettel, prózával, drámával - foglalkoznak versfaragással, mese- és történetírással, illusztrációval, dramatizálással, színjátszással...

 

Alapelvek és célok

Alapelvünk a művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére.

A gyerekek a közösség többletenergiáit felhasználva megismerik a sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat; játékos módon elsajátítják és kreatív módon alkalmazzák a tanultakat. A programban dunaújvárosi kistérség különböző településein működő Cimbora klubok részvételével - kihasználva a közösségi szellem, az együtt alkotás, játszás örömét - játékosan kialakítható a gyermekekben a művészetek, az irodalom iránti befogadó és kreatív attitűd.

A közösen eltöltött alkalmak: a költő, mese-, regényíró segédletével játékosan létrehozott „műalkotások” versek, mesék, illusztrációk és együtt eljátszott történetek - összekovácsolják a közösséget, fejlesztik a gyerekek társas és egyéni kompetenciáit, segítenek abban, hogy kreatívan alkotó közösségi emberré, irodalomértő és -szerető felnőtté válhassanak.


A PROGRAMOK:

1. Találkozás a költészettel - 2016. november 24. (csütörtök) 16 óra

Mi a vers? A vers mint zene és kép. Ritmus és rím. Verses játékok

Meghívott vendég: Molnár Krisztina Rita (író, költő)

Helyszín: József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtára

KÉPEK >>>

Videó összefoglaló (Dunaújváros Televízió)>>>

 

2. Találkozás a prózával - 2017. január 26. (csütörtök) 16 óra

Varázsceruza. Mese- és történetírás, illusztráció.

Meghívott vendégek: Kálnay Adél (prózaíró), Várnai Gyula (képzőművész)

Helyszín: József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtára

                                                                           KÉPEK >>>

Cimborák a D+ TV híradójában>>>

 

3. Találkozás a drámával - 2017. március 9. (csütörtök) 16 óra

Mesejáték. Dramatizálás. Színészmesterség.

Meghívott vendégek: Erdős Virág (költő),

                                  Polgár Lilla (színművésznő), Gasparik Gábor (színművész)

Helyszín: József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtára

KÉPEK>>>

 

Együttműködő Cimbora Klubok:

Dunaújvárosi Cimbora Klub

Vezető: Törökné Antal Mária

Támogató intézmény: József Attila Könyvtár (2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9.)                       

Rácalmási Cimbora Klub

Vezető: Törökné Antal Mária

Támogató intézmény: Művelődési Ház és Könyvtár (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.)                        

Perkátai Cimbora Klub

Vezető: Lászlóné Szabó Edit

Támogató intézmény: József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház (2431 Perkáta, Dózsa György u. 15.)