Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1916. november 22-én halt meg Jack London

"A kutya nemesebbé teszi a nemest és aljasabbá az aljast."

„Jack London egyáltalán nem tisztelte a maga irodalmát. Egy fiatal íróhoz intézett leveléből való a következő mondat: "Ön szeret írni? Irigylem érte. Én őszintén utálom a munkát. De igen sokat írok, mert muszáj. Rájöttem, hogy ezen a pályán tudok a legtöbbet keresni." Kissé kiábrándító önvallomás egy híres írótól, még Amerikában is.

És ha felteszem magamnak a kérdést, hogy művész lehet-e, aki ezt leírta, szinte zavarba jövök, mert "A vadon szava" gyönyörű könyv és van egy-két elfelejthetetlenül remek novellája. A megoldást megadja az a személeti módszer, amelyet művészemberek pályájának vizsgálatánál a legcélszerűbbnek látok követni: az úgynevezett művészemberben örökös polgárháborút vív lelkének két fele, a művész és az ember, akinek céljai teljesen ellentétesek.

E szempont a művészembereket két nem egészen élesen elhatárolt csoportra osztja: az egyik fajta, amelyikben a művész az erősebb, áldozatul hozza egyéni kényelmét és anyagi boldogulását, úgy hogy az ember néha belé is pusztul, míg s sokkal gyakoribb másik fajta, amelyikben az ember az erősebb, művészi koncessziókat tesz, tehetségeit indusztrializálja és a művészt gyakran tönkreteszi magában.

A bécsi Staatsmuseum természetrajzi osztályában láttam egy különös madarat, egy japáni kakast, amelyik olyan, mint a magyar kakas, csak éppen hét méter hosszú farktollai vannak. A japániak úgy tenyésztik ki, hogy a kis kakas farkára nagy kőtömböt tesznek, így aztán a kakas mozgási szabadságot keresvén addig darwinizál magában, míg a farktollai megnyúlnak.

Ez a kakas a címermadara a modern magyar irodalomnak, amelynek tollaira a sors a szociális képtelenség szikláját hengerítette, most aztán a koncessziók kínjában hét méter hosszú színmű-irodalmat exportál, hogy mozoghasson. Jack Londonis a koncessziók embere volt, benne az ember úgy bánt a művésszel, mint okos zsarnok a rabszolgával: taníttatta, művelte, de lenézte és rettenetesen kihasználta.”

Harsányi Zsolt: Jack London bámulatos élete (Nyugat 1925. 10-11)

Kapcsolódó linkek