Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1925. július 17-én született Nagy László

"Létem ha végleg lemerűlt, / ki rettenti a keselyűt!" Ki viszi át a szerelmet?

"Művészetében az erkölcs és esztétikum egységét teremtette meg. A költészetében megjelenő személyiség fenséges emberi jelenség: a sokféle módon motivált és megideologizált tehetetlenség és passzivitás korában létérdekű, minőséghitű, cselekvő, küzdő személyiség. A jobb emberi ügyek hűségétől nem menekülő, hanem azokat a lehetetlennel szemben is képviselő fenséges szellem. „Ebben a szavakat, szemeket, csigolyákat meglágyító világban, a megfontolásokba belefakulók és beleizzadók napi hadgyakorlata közben a te nyakasságod természeti tünemény volt. Pontosabban: a mi elfojtott természetünk” – jellemezte Csoóri Sándor. ...

 

Rózsavölgy György: 
Nagy László Rózsavölgy György:
Nagy László

 

Világképének horizontja, vizsgálódási terepe és mértéke a Mindenség. De létezésélményének gazdagsága úgy illeszkedik a Mindenség vonatkozásrendjébe, hogy nem adja föl a közvetlen, személyes tapasztalaton alapuló érzékletességet, lenyűgöző távlatainak tapintható evilágiságát. Az élmény elevenségét egyetemes érvényűvé emeli. A mítosznak, távoli történetnek, példának pedig közvetlenséget ad. A pillanatnyiban az időtlen érvényűt mutatja meg, a mitikusban és történetiben pedig a mai üzenetet.

forrás: Görömbei András: Nagy László költészete (Digitális Irodalmi Akadémia)

Kapcsolódó linkek