Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1542. december 8-án született Stuart Mária

„Asszonyról szállt ránk a korona, asszonnyal fog tőlünk elszállni.” V. Jakab

„Az 1542. évnek egy komor decemberi napján, amikor Linlithgow kastélyában megszületett, a szomszédos Falkland kastélyban atyja, V. Jakab halálos betegen terhétől, kimerült a küzdelemben. (…) 1542. december 9-én, hírnök kopog az ajtón. Jelenti a nagybeteg, holtfáradt királynak, hogy leánya született, trónjának örököse. De V. Jakab kimerült lelkében már nincs erő a reménységre és az örömre. Miért nem fia született, miért lett lány trónjának örököse? A halállal eljegyzett király mindenben szerencsétlenséget, tragikumot és pusztulást lát. Lemondóan jegyzi meg: „Asszonyról szállt ránk a korona, asszonnyal fog tőlünk elszállni.”

Clouet festő képe alapján az ifjú Mária arca „gyöngéd, bájos, ovális; kissé hegyes orra a csekély szabálytalanságnak báját mutatja, amely a női arcot mindenkor különösen vonzóvá teszi. Lágy, sötét szeme titokzatosan és fátyolos fénnyel tekint, némán és kifürkészhetetlenül hallgat a száj. El kell ismerni, hogy erre a királylányra a természet a legdrágább anyagokat pazarolta. Bőre csodálatosan fehér, ragyogó, dús hamvasszőke haját kedvesen fonják keresztül a gyöngysorok.

„...Stuart Mária szellemi fejlettsége szokatlanul korai.” Hamar megtanul folyékonyan beszélni franciául, szereti a költészetet – de „rendkívüli ízlése minden más művészi formában is megnyilvánul”. Bájosan énekel és táncol, szépen hímez. (…) Tapintat és szépérzék Stuart Máriának kezdettől fogva természetes adottsága.”

„Semmi sem fordította Stuart Mária életsorát annyira a tragikum felé, mint az a körülmény, hogy a sors minden földi hatalmat oly csalókán könnyen adott a kezébe. Emelkedése szinte rakétaszerűen gyorsan történt: 6 napos korában Skócia királynője, 6 éves, amikor Európa egyik leghatalmasabb hercegének menyasszonya, 17 éves korában Franciaország királynője. (…) Az első veszély teljesen váratlanul következett be. Stuart Máriát már régen Skócia királynőjévé kenték föl, a Roi-Dauphin, Franciaország trónörököse, hitvesévé emelte.

Ezáltal egy második, sokkal becsesebb korona lebeg láthatatlanul a feje fölött. De ekkora végzet megrontó kísértés gyanánt egy harmadik koronát tart feléje. Stuart Mária gyermeki módon, helyes tanácsot nem kapva, tapasztalatlan kézzel nyúl a csalóka fény felé. Ugyanabban az évben, 1558-ban, mikor a francia trónörökösnek felesége lett, meghalt Mária, Anglia királynője. Mostohanővére, Erzsébet rögtön elfoglalja az angol trónt. De igazán trónutódlásra jogosult királynő- Erzsébet?"

(forrás: Zweig, S: Stuart Mária. Gondolat, 1972, 12-28.o.)

Kapcsolódó linkek