Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1556. március 21-én végezték ki Thomas Cranmer érseket

Canterbury első protestáns érsekét máglyahalálra ítélték.
Gerlach Flicke festménye Gerlach Flicke festménye Thomas Cranmernek köszönhető az anglikán egyház hittételeinek kidolgozása, valamint hogy az egyház nyelve az angol lett. Nevéhez fűződik a Nagy Biblia (1538) s a hozzá írt bevezetők, a Litánia (1545) és az Imádságos könyv (1549).

 

Cranmer VIII. Henrik válóperében történő részvétele (próbálta a pápánál kieszközölni a válás engedélyezését) után Anglia nagykövetévé nevezték ki V. Károly császár udvarába. 1533-tól haláláig Canterbury érseke, az anglikán egyház egyik nagy alakja. „Cranmernek soha semmiféle súly nem volt a politikában és az egyházkormányzásban. Érsekként továbbra is ugyanannyi időt, vagyis a nap háromnegyed részét fordította tudósmunkára, mint korábbi cambridge-i évei alatt; a maradék idejét céllövészettel, sétával, sakkozással vagy – lévén kitűnő lovas – lovaglással töltötte. (…)”

Cranmer mindenekelőtt visszahúzódó tudós volt, s az egyház dolgai inkább a beleegyezésével, mintsem a közvetlen irányításával folytak. Cranmer túlélte VIII. Henrik uralmának viszontagságait, részben azért, mert visszahúzódó részben azért, mert minden esetben szolgálatkész és részben azért, mert megfontolt volt...” Hitt abban, hogy a királynak Isten kegyelméből való joga az egyház és az állam kormányzása; és hogy „a király parancsainak való feltétlen engedelmesség Isten és az emberek iránti kötelessége”.

(forrás: Chadwick, O.: A reformáció. Osiris, 1998, 108-110.o.)

VIII. Henrik 1547-ben bekövetkezett halála után a trónra az elsőszülött leánya, Mária került. A hitbuzgó katolikus Mária maga köré gyűjtötte a katolikus hívőket – ismét a katolikus keresztény hitre akarta terelni népét. Ennek egyik lépése volt a fontosabb protestáns emberek kivégzése, köztük Cranmer érseké is. Hosszú ideig tartották fogva magánzárkában, mialatt többször is megtagadta a protestáns tanokat – utolsó tárgyalásán azonban ezt visszavonta, mielőtt végrehajtották a halálos ítéletet, és máglyán megégették.

Kapcsolódó linkek