Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1926. május 31-én született Kemény János

A BASIC programozási nyelv egyik kidolgozója
Kemény János és Tom Kurtz Kemény János és Tom Kurtz 1953-ban, 27 évesen Kemény János a hannoveri Dortmouth Kollégium matematika professzora lett, később rektora. Itt vette meg az intézmény első számítógépét, s „kollégájával, Tom Kurtzcal saját kocsijukon hozták az egyetemre. Akkora volt, mint egy fagyasztóláda, 16 k memóriája volt és 60 műveletet volt képes elvégezni másodpercenként. Még így is sokkal gyorsabban számolt, mint az ember.
Nem is ezzel volt elégedetlen Kemény, hanem azzal, ahogy a számítógépeket használták (…).” A hatékonyabb kihasználása érdekében született meg az időelosztásos számítógép gondolata: a Dartmouth Időelosztásos Rendszer, amely 1963-ban valósult meg. "Életem egyik legboldogabb pillanata volt, amikor nem kellett többé kártyákat lyukasztgatnom" - emlékezett vissza Kemény.”
 

Szorgalmazta, hogy az egyetemen mind többen használhassák : ehhez azonban egy olyan gépi nyelv volt szükséges, amelyet könnyebben tudtak használni az egyetemi hallgatók is. „Így született meg John G. Kemeny és Tom Kurtz alkotása: a BASIC (Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code), amely a Föld legtöbb ember által értett és használt nyelvei közé tartozik.

Az első BASIC program 1964. május 1-én hajnali 4 órakor futott le. Kemény vallja: - "A BASIC nyelvet nem azért találtuk ki, hogy egy újabb számítógépnyelvet csináljunk. Azért találtam ki, mert úgy éreztem, hogy a számítógépet hozzáférhetővé kell tenni minden egyetemi hallgató számára."

Amikor 1981-ben leköszönt a rektorságról, egyeteme hallgatóihoz szólt: "Az előttetek álló években sokféle hang fog szólni hozzátok - hangok, amelyek mondják, mit tegyetek éltetek során. E hangok közt lesz egy, amit sokféle mezben mondtak már a történelem folyamán, ez a legveszedelmesebb hang, amit hallani fogtok.

Mindnyájunkban jelenlévő ősi ösztönre alapoz: az emberi előítéletre. Megpróbál megosztani bennünket: fehéreket a feketék ellen, keresztényeket a zsidók ellen, férfiakat a nők ellen. És ha sikerül neki, hogy elválasszon embertársainktól, a széttöredezett társadalomra kényszerítheti gonosz hatalmát. Ne hallgassatok erre a hangra! Inkább arra a belső szóra figyeljetek, amelyik azt mondja, hogy az emberiség békében élhet, az emberiség harmóniában élhet, hogy az emberiség tisztelheti minden egyes ember jogát és méltóságát.

Használjátok tehetségteket - ezt a bennetek meglévő nagy értéket- egy jobb világ megalkotására, egy elviselhetőbb világ megalkotására, amelyben mindnyájunknak jut hely. Egyetemünk fiai és leányai: az egész emberiség a testvéretek, és ti testvéretek őrizői vagytok. "

forrás: Marx György: Kemény János

Kapcsolódó linkek