Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1893. szeptember 11-én született Pető András

Nevéhez fűződik a konduktív (rávezető) terápia módszerének kidolgozása
„Orvos, a konduktív mozgásterápiai képzés megalapítója. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte. A bécsi egyetem élettani tanszékének tanársegédje, majd több rehabilitációs jellegű intézmény vezetője volt. Mozgásterápiával 1922-ben az ausztriai semmeringi gyógyintézetben kezdett foglalkozni.
1938-ban tért vissza Magyarországra, ekkor alapozta meg a később kialakított konduktív pedagógia rendszerét. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanszékvezető tanára, s az Országos Mozgásterápiai Intézet vezetője 1950-től haláláig.
Ezt az intézményt fejlesztette a Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézetévé. Ugyanitt az önálló konduktorképzőt is létrehozta.”

forrás: Szemelvények a magyar gyógypedagógia történetéből. Comenius, 2005, 262.o.

 

Az általa kialakított Pető-módszer „alapgondolata az, hogy idegrendszerünk a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, s ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. A módszer ezért kapta a konduktív nevet, a latin szó jelentése: rávezető. Az új módszer hatással volt az egész magyarországi gyógypedagógiai szemléletre, s szerte a világon jelentős változást hozott e területen.

A Pető-módszer egyik klasszikus tudományterülethez sem sorolható: egyszerre foglalkozott a testtel és a lélekkel, az érzelmekkel és az intelligenciával, a tanulással és a tanítással, az egészséggel és a gyógyítással, tehát az egész emberrel. […] Módszerével az addig gyógyíthatatlannak hitt mozgászavarokkal küszködőket is rehabilitálni lehet, és így tanulmányaik elvégzésére, működőképessé, önellátásra és munkára alkalmassá tehetők.

E betegeknek ma már nem kell életük végéig intézetben élniük, nagy részük visszavezethető a társadalomba. Segítségével több ezer gyermeknek sikerült iskolába kerülnie és felnőttként aktív életet élnie.”

„Úttörő munkáját külföldön is elismerték, sőt, munkásságának igazi jelentőségét Magyarországon azt követően fedezték fel, hogy az 1980-as években a BBC rádióműsorai révén nemzetközi hírnévre tett szert. Pető meglehetősen rossz modorú ember volt, valószínűleg ez is okozta az orvostudomány képviselőivel létrejött személyi ellentéteit. Ez jelentősen akadályozta munkáját, orvosi elismerését és eredményeinek befogadását.” Az általa létrehozott intézményt ma már csak Pető Intézet néven emlegetik: intézete, akárcsak módszere világhírű lett.

forrás: Pető András orvos, a konduktív mozgásterápiai képzés megalapozója

Pető András 1967. szeptember 11-én halt meg.

Kapcsolódó linkek