Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1895. november 27-e: a Nobel-díj létrehozása

"akik a megelőző évben a legnagyobb szolgálatot tették az emberiségnek."

Alfred Nobel végrendelete:

„Hátramaradó vagyonom egészét a következőképpen kell kezelni: a végrendeleti végrehajtóim által biztos értékpapírokba fektetett pénz képez egy alapot, amelynek kamatait évente azok között osszák ki díjként, akik a megelőző évben a legnagyobb szolgálatot tették az emberiségnek.

A jelzett kamatokat öt egyenlő részre kell felosztani, amelyeket azután a következőképpen kell megosztani: egy részt annak a személynek, aki a legjelentősebb felfedezést tette a fizika területén; egy részt annak a személynek, aki a legjelentősebb felfedezést tette a kémia területén; egy részt annak a személynek, aki a legjelentősebb felfedezést tette az élettan, illetve az orvostudomány területén; egy részt annak a személynek, aki az irodalom területéhez a legkiválóbb idealisztikus beállítottságú alkotással járult hozzá; egy részt pedig annak a személynek, aki a legtöbbet, illetve a legjobbat tette a nemzetek közötti barátság ügyéért, az állandó hadseregek megszüntetéséért, illetve csökkentéséért, a békekongresszusok megrendezéséért és elősegítéséért.”

 

 

Nobel-díj – A legnagyobb presztízsű tudományos kitüntetés. Alfred Nobel svéd üzletember és kémikus hozta létre. Az adományozó pontos szabályzat alapján működő magánintézmény, melynek pénzügyi alapját a Nobel Ala­pít­vány biztosítja. Az 1901 óta évenként kiosztott díjakat élő egyének (nem cso­por­tok vagy intézmények) kapják, pontosan definiált művekért az irodalom, a fizika, a kémia, a fiziológia és orvostudomány terén, illetve az emberiség bé­ké­jének biztosítása érdekében kifejtett tevékenységért (ez utóbbit in­téz­mé­nyek, csoportok is kaphatják).

1968-ban a Bank of Sweden ala­pít­ványt tett a közgazdasági Nobel-díj finanszírozására. Ezt a Nobel-díjakkal meg­egyező me­cha­nizmussal működtetik. A Nobel-díjat jelölés alapján lehet elnyerni. Je­löl­teket a szabályzatban meghatározott körből felkért személyek állíthatnak, más nem. A döntést díj-odaítélő testületek hozzák minden év november 15-ike előtt. Vitájukról nem vezetnek jegyzőkönyvet. Az eljárással kapcsolatos min­den dokumentum ötven évig titkos, csak az eredményt hozzák nyil­vá­nos­ságra. A díjakat fényes ünnepség keretében adja át a svéd király december 10-én, Nobel halálának évfordulóján.

Kapcsolódó linkek