Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1920. június 14-én halt meg Max Weber

Karl Marx és Émile Durkheim mellett a modern szociológia alapító atyja.

Max Weber legfontosabb munkái a társadalomtudományok racionális alapokra fektetéséről szólnak, de sokatpublikált közgazdasági témákban is. Legfontosabb műve A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, mely a vallásszociológiai munkássága kezdetét jelentette.

Weber szerint a keleti és nyugati világ fejlődése közötti különbség oka elsősorban a vallás. A politika mint hivatás című művében az államot a fizikai erőszak alkalmazásának monopóliumával rendelkező szervként írta le, ami a politikatudomány kulcsfogalmává vált.  Weber nagyszabású munkája, A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme életművének leghíresebb írása. Sokan hangsúlyozzák, hogy ezt a könyvet nem annyira a protestantizmusnak szentelt részletes tanulmánynak kell tekintenük, mint inkább Weber kései műveihez szóló bevezetésnek - különös tekintettel a vallási eszméknek a gazdasági tevékenységre gyakorolt hatásait vizsgáló kései írásaira.

 

A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című könyvében Weber annak az elképzelésének ad hangot, hogy a kapitalizmus fejlődését alapvető módon határozták meg a kálvinista eszmék és a kálvinista erkölcs. Noha a vallási áhítatot a leginkább úgy szokták elképzelni, mint ami világi ügyek, és ­- ennélfogva ­­­­­- a gazdasági törekvések elutasításával jár együtt, úgy tűnik, a protestáns vallás esetében mégsem teljesen ez a helyzet.

Ez a mű elsősorban ennek az ellentmondásnak a feloldásával foglalkozik. A "kapitalizmus szellemét" Weber úgy határozza meg, mint azon eszmék és szokások összességét, amelyek a gazdasági haszonra való racionális törekvésre irányulnak. A "kapitalizmus szellemének" meghatározása után a szerző amellett érvel, hogy jó okunk van arra, hogy a felsorolt tényezők többségének gyökereit a reformációban keressük. 

forrás: wikipedia.hu

Kapcsolódó linkek