Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1484. augusztus 12-én halt meg IV. Sixtus pápa

Létrehozta a Vatikáni levéltárat és újjáalapította a Vatikáni Könyvtárat

Sixtus pápa Francesco della Rovere néven született egy szegény itáliai családból. Apja szerzetesnek adta be, ahol hamar kiderült, milyen éles eszű fiatal. Gyorsan kapaszkodott fel az egyházi ranglétrán, s 1467-ben bíborossá szentelték fel. 1471. augusztus 9-én választották meg II. Pál pápa utódjaként, a római katolikus egyház 212. vezetőjének. „(…) a ferences IV. Sixtus megválasztásában tudósi hírneve mellett a konklávé kulcsembereinek megvesztegetése is szerepet játszott.

Három fontos információt kell tudni róla: átformálta Rómát, gátlástalanul támogatta a rokonait, és belekeveredett egy gyilkos összeesküvésbe a Firenzei Medici-família ellen. Róma szépítése egész uralkodását végigkísérte.”

Elődeihez hasonlóan ő is fontosnak tartott egy török ellen szervezett keresztes hadjárat indítását: ehhez azonban pénzre volt szüksége. Kísérlete kudarcba fulladt, ennek felismeréséig a pápai állam kincstára kiürült, Sixtus pápa tönkrement. Egyházi tevékenységei nagyrészt eredménytelenek lettek, így aktivitását más irányba fordította: a pápai állam befolyásának növelésére. Világias gondolkodású pápa volt: egyházi ügyekben – egy-két határozatot eltekintve – nem sok újat tett. Azonban megállította a szeplőtelen fogantatás körüli vitákat, létrehozta a spanyol inkvizíciót, a kolduló rendeknek jogait kibővítette.

„IV. Sixtus folytatta Róma szépítését és rendezését, amit elődei kezdtek el. Az utcákat kiszélesítették és kikövezték, sok régi házat lebontottak, a szennycsatornákat kitisztították, új utakat és egy új hidat építettek (a Ponte Sisto máig a pápa nevét viseli). Sixtus helyreállította az új gyerekek kórházát, új könyvtárral és új kápolnákkal bővítette a Vatikánt, melyek közül a róla elnevezett Sixtus-kápolnát Perugino festményei díszítették. A pápa pártfogolta Botticellit, Pintuicchiót, Ghirlandaiót, Signorellit és Melozzo di Forlit, megalapította a Sixtus-kápolna kórusát, létrehozta a Vatikáni levéltárat és gyakorlatilag újjáalapította a Vatikáni Könyvtárat, melynek számára egész Európából vásárolták a könyveket. A gyűjtemény fenntartására és a könyvtárosok fizetésére a legnehezebb időkben is jutott pénz. A szépség és a tudás gyarapítása céljából létrehozott művek közül talán a könyvtár őrzi a leghívebben a pápa emlékét.”

(forrás: Maxwell-Stuart, P. G.: Pápák krónikája. Móra, 2007, 150-153.o.)

Kapcsolódó linkek