Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1746. január 12-én született Johann Heinrich Pestalozzi

„Az emberi tudás igazi alapja a természet szemlélete...”

Anna és Johann Pestalozzi 
a gyermekek között
(fametszet 1882-ből) Anna és Johann Pestalozzi
a gyermekek között
(fametszet 1882-ből)
Fél századnál hosszabb munkássága folyamán Pestalozzi számos pedagógiai eszmét vetett fel, ugyanakkor összefüggő, logikusan felépített pedagógiai rendszert sohasem dolgozott ki. A pedagógiában legkorábbi és mindig visszatérő tétele az ember „egyedi helyzetének” meghatározó volta.

Az embert meghatározó körülmények szerinte mintegy körkörösen tágulnak, s a legszűkebb, egyúttal pedig a nevelés szempontjából legfontosabb kör a családi környezet („az emberiség házi viszonyai,” vagy későbbi, az anyának a nevelésben betöltött szerepét jobban érzékeltető kifejezésével: „a lakószoba.” Pedagógiája, eszmerendszere nagy hatással volt a 19. század végén, XX. század elején kialakuló alternatív pedagógiai mozgalmakra, rendszerekre.  

"Szempontjaim egyszerűsége és tisztasága nem tetszett környezetemnek. Az aranykor tudálékossággal való megteremtésének őrülete épp akkoriban vonta magára ragyogó égi tüneményként a közfigyelmet; a nevelésnek az emberi természet helyzetéből, szükségleteiből és igényeiből fakadó szempontjairól pedig szinte teljesen eltérítette az emberek érdeklődését.

A nevelésnek és képzésnek majdnem valamennyi segédeszközét az iskolára és a könyvre korlátozták, és a könyvekre meg az iskolákra való tekintettel szervezték meg. Az életet, a családi és társadalmi kapcsolatokat, valamint a belőlük fakadó érzületeket, szokásokat, elképzeléseket és erkölcsi elveket - amelyek annál mélységesebben hatnak az egész emberre, minél szükségszerűbben és minél kevésbé tudatosítva itatják át és határozzák meg őt - szinte teljesen figyelmen kívül hagyták.

Az az egyoldalúság, amely abban nyilvánult meg, hogy az embert innen-onnan vett felületes tudással akarták kiképezni és hivatására képesíteni, észrevétlenül, de szükségszerűen a végletekig kiélezte az ellentmondást a nyíltan vallott alapelvek és az általában gyakorolt eljárásmódok belső szelleme között."   

Kapcsolódó linkek