Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1701. november 27-én született Anders Celsius

Ő volt az első, aki a víz forrás- és fagypontjához kötötte a százfokú skálát

Anders Celsius fizikus azon az uppsalai egyetemen tanult matematikát, fizikát és csillagászatot, ahol apja Nils Celsius az asztronómia professzora volt, nagyapja Magnus Celsius pedig a matematika professzora. 

Celsius a 18. század Európájának kiemelkedő tudósa volt, aki sokat fáradozott a Gergely-naptár bevezetése érdekében. Elsősorban a Nap és Föld távolságának meghatározásával és a Föld alakjával foglalkozott.

Fizikai és geofizikai kutatásokat is végzett, a fényerősség-mérést, az északi fényt, a Jupiter holdjait kutatta. Az első között kezdte vizsgálni az északi svéd partok lassú süllyedését. A svéden kívül a berlini akadémia és a londoni Royal Society is tagjai közé fogadta. 

Anders Celsius 1737-ben tervezte meg a ma is általánosan használt (100 fokos beosztású) hőmérsékletskálát, melynek azóta is megőrizte nevét, sőt az egyik leggyakrabban elhangzó névvé tette világszerte.

Ötlete, amelyet 1742-ben ismertetett a Svéd Akadémián tartott előadásában, leegyszerűsítette a hőmérsékletmérést, és a kapcsolódó számításokat. Celsius a forráspontot jelölte 0-val, s a fagyáspontot 100-al, a két számot 1750-ben Stromer svéd tudós cserélte fel.

Kapcsolódó linkek