Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1847. január 16-án született Mikszáth Kálmán

" Istenem, de nehéz okos embernek lenni!" (Mikszáth Kálmán füveskönyve)

Mulattató apróságok 1847. január 9.

Alaptalan hír az, amit a lapok írnak, hogy Ghyczy Kálmán egy nagyobb munkálatot készít, melyben kifejté azon módokat, mikkel az országot a hinárból ki lehetne rántani. Ghyczy Kálmán legfeljebb élőszóval fogja elmondani nézeteit a 21-es bizottságban, melynek működéséről annakidején tudósítani fogjuk olvasóinkat. Kár, hogy a bizottság ülései nem nyilvánosak, hanem titok homályába vannak burkolva. Alkalmasint valami bankóprést rejtegetnek ott a honatyák, amin persze titokban és rohamosan gyártják a haza állapotát jobbá. Így aztán van értelme a zárt ajtóknak.

Mint aki az első gombot gombolja be rosszul kabátján - gombolhatja az aztán a többit jól, mégsem fog összepasszolni a gúnyája.

Most egészen úgy vagyunk.

Még bölcs és célszerű intézkedéseink is annyira rosszul ütnek ki, mintha átok nehezedne rajtok.

A megyék kikerekítésére irányzott terv, melyet terjedelmesen ismertetünk lapunkban, s mely különben akár politikai, akár közigazgatási, akár takarékossági szempontból nagyon jóravaló törvény lesz, most véletlenül olyan rossz időben jön, hogy igazi csapásává válik az országnak, s éppen az ellenkezőjét érjük el vele annak, amit akarunk - legalább eleinte, mivel nemcsak javul, hanem végképpen elromlik a közigazgatás a beállandó zavarokban, a megyék költsége és dolga pedig nemhogy kevesbednék, de inkább megszaporodik a periratok és telekkönyvek kicserélése alkalmával.

Egyszóval úgy vagyunk biz azzal, mint mikor valaki épen akkor hurcolkodik más szállásra, mikor tömérdek egyéb dolga van, és egy garasa sincsen.

forrás: Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok 1. (Magyar Elektronikus Könyvtár)

Kapcsolódó linkek