Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1967. július 22-én halt meg Kassák Lajos

"... páratlanul nagy erőfeszítésű és őszinteségű lélek" Nemes Nagy Ágnes

"Kassák Lajos írói és képzőművészeti életműve rendkívül jelentős, munkássága az egész magyar avantgárd legnagyobb teljesítménye, aminek oka, hogy saját tevékenységét is nagyon szigorú mércével mérte. A művészet bármelyik terén, rendkívül gyors fejlődésen ment keresztül. Igazi maximalista volt. Korán felismerte a művészet önelvűségét. Úgy gondolta, hogy a művészet (műalkotás), nem kifejezője, hanem része a társadalmi valóságnak, nem tükörnek kell lennie, hanem önálló tevékenységnek. A kor, amelyben élt, egybeesett a munkásosztály forradalmi törekvéseivel. Kassák ezzel egyidőben akarta végrehajtani a művészet forradalmát is. Demokratikus művészeteszményt vallott, nemzetközi költői nyelv kialakítására törekedett. "

forrás: wikipedia.hu

 

"1887-ben születtem az észak-magyarországi Érsekújváron. Apám szlovák, anyám magyar, mindkettten munkások. Gyermekéveim színhelye szülővárosom, ez a félig paraszti, félig iparos kisváros. Időmet szívesebben töltöttem a természet ölén, mint szerény családi hajlékunkban. Az ég, a rétek, a patak: gyermekkorom tanúi. Legkedvesebb időtöltésem a madarászás, a horgászás volt. Valahányszor a horgot a vízbe vetettem, mintha csak a mindenség köldökzsinórját tartottam volna kezemben....

Tizenkét éves koromtól huszonkettedik évemig lakatosként dolgoztam több magyar városban. Ebből a korszakból valók első rajzaim, első festményeim, egy autodidakta művei. Érzékeny gyermek voltam, s lázadtam a fegyelem nyűge ellen. Néha még az iskolát is elkerültem. Később azonban tetszett a kétkezi munka, s valódi örömmel töltött el, ha a nyers anyagnak formát adhattam, ha tárggyá nemesíthettem...

További álmok csalogattak. Az egész világot szerettem volna megismerni, s egy szép napon, nem tudván ellenállni a kísértésnek, mint valami világ csavargója, gyalog nekiindultam Párizsnak. Itt ismertem meg 1909-ben Apollinaire-t, Cendrars-t, Picassót, Modiglianit – mindazokat, akik tollal vagy ecsettel a hírnevet ostromolták.

A csavargók világából a művészetébe léptem, s azóta megállás nélkül arra törekszem, hogy a papíron vagy a vásznon kifejezzem magam, hírt adjak életem lényeges tetteiről. Eddig hatvannégy kötetem jelent meg: költemények, elbeszélések, regények, esztétikai és szociológiai tanulmányok."

forrás: Kassák lajos: Vázlat önarcképhez (1963. március 1.)

Kapcsolódó linkek