Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1890. június 18-án született Ferenczy Noémi

Kossuth-díjas képzőművész, a hazai kárpitművészet egyik megújítója.

Ferenczy Noémi festőművész  és modern magyar kárpitművészet megteremtője volt. Apja Ferenczy Károly festő, testvérei: Ferenczy Béni és Ferenczy Valér. Az ikrek, Béni és Noémi hat esztendősek voltak, amikor a család Nagybányán telepedett le.

Az otthon intellektuális légköre, a jó könyvtár és a remek festmények mellett a két gyermek fejlődésében meghatározó volt a sok utazás, melyek során tanulmányozhatták az európai építészet emlékeit, a képtárak gyűjteményeit.

Először apjától tanult rajzot, később, 1911-ben Párizsba került a Manifactures des Gobelins-be, itt sajátította el a technikai alapokat, azonban hamarosan már saját elképzeléseinek megfelelően változtatott  a tanult eljárásokon.

 

Első alkotásai Nagybányán tervezte és szőtte, ezeket 1916-ban az Ernst Múzeumban édesapja Ferenczy Károly, és ikertestvére Béni műveinek társaságában állította ki először a „Ferenczy Károly és gyermekei” című tárlaton.

A húszas évektől szerkesztési módja és részformái egyszerűbbekké és a felülethez viszonyítva nagyobbakká váltak. Művészetinek egyedisége volt, hogy a munkafolyamat minden fázisát ő végezte.

1926-tól volt a KUT tagja és kiállítója. 1932-ben, a Nagybányán és Brassóban töltött idő után Budapestre költözött. 1945-ben kinevezték az Iparművészeti Főiskola tanárává. 1948-ban Kossuth-díjat, majd Érdemes Művész címet kapott.