Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1945. augusztus 26-án halt meg Franz Werfel

"Csak az elviselhetetlen, ami céltalan." (A Musza Dagh negyven napja)

Franz Werfel expresszionista költőként a hagyományokkal szembeforduló avantgárdista költészet nevezetes alakja volt, majd néhány azonnal világsikerű regénnyel a prózairodalom legnagyobbjai közé emelkedett. A "Musa Dagh negyven napjá"-nak megjelenése óta már-már élő klasszikusnak tekintette a nemzetközi közvélemény.

A Verdiről írt nagy terjedelmű, stílusában is művészi könyvét az akkor divatos életrajzregények legjobbjának vallotta a kritika. A "Halljátok az igét" ótestamentumi tárgyú történelmi-lélektani nagyepikában a zsidó vallásos hit mélyről jövő vallomását ismerték fel, a nem sokkal később kelt "Bernadette" pedig a katolikus hitre megtért, a miszticizmustól is elragadtatott lélek maradandó értékű és hitelű hitvallása volt.

 

A világhírű A Musza Dagh negyven napja című regényét 1933-ban, a náci hatalomátvétel évében írta Werfel, s az örmény nép tragikus sorsának ábrázolásában a fasizmus, az embertelenség ellen tiltakozik. A  regény,  az 1. világháború éveiben játszódik, amikor a törökök valósággal halálra ítélik az oszmán birodalomban élő katolikus örményeket, mikor elrendelik áttelepítésüket. Az üldözöttek eleinte tehetetlenül fogadják sorsukat, s csak később ismerik fel, hogy egyetlen lehetőségük maradt, az ellenállás.

A Musza Dagh egy, az anatóliai tengerparton emelkedő fennsík. Erre az erődítménnyé kiképezhető hegyre vonul vissza hét örmény falu népe. A vállalkozás vezetője Bagradjan, egy sokáig Párizsban élő archeológus. A regény ennek az alig ötezer embernek negyven napig tartó hősies harcát drámaian izgalmas módon beszéli el, egészen a győzelemig, azaz addig, amíg a megtizedelt, éhező, lerongyolódott örményeket a francia hadihajók fedélzetükre veszik...

Kapcsolódó linkek