Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

ie. 43. december 7-én halt meg Marcus Tullius Cicero

„Nincs olyan abszurd dolog, amit egy filozófus még nem mondott ki.”

„Bárcsak olyan könnyen megtalálhatnám az igazat, mint ahogy cáfolom a hamisat.”

„Mindenki tévedhet, de csak a balga ragaszkodik tévedéséhez.”

„Nincs olyan abszurd dolog, amit egy filozófus még nem mondott ki.”

Marcus Tullius Cicero

Cicero, „amikor barátai utónevének elhagyására vagy megváltoztatására biztatták [cicer a latin nyelvben ugyanis borsót jelent], fiatalos hévvel azt felelte, hogy ő a Cicero nevet a Scaurusok és a Catulusok nevénél is híresebbé kívánja tenni. Később, szicíliai quaestorsága idején, mikor egy ezüst fogadalmi edényt ajándékozott az isteneknek, csak első két nevét, Marcus Tulliust, vésette rá, majd tréfásan mondta az ötvösnek, véssen oda egy borsót is a két név mellé. Ezt beszélik a nevéről.”

(forrás: Plutarkhosz: Három életrajz. Szépirodalmi K. 1968. 131.o.)

Plutharkosz ókori görög krónikás egyik rövid történetében így írja le Cicerót : „Campaniában összetalálkozott egy híres emberrel, akit barátjának tekintett, és mivel azt hitte, hogy egész Róma az ő dicső tettei hírét zengi, megkérdezte, mit beszélnek róla a rómaiak? „És te, Cicero, hol voltál tulajdonképpen az egész idő alatt?” - hangzott kérdésére a válasz.

Ez nagyon elszomorította Cicerót; megértette belőle, hogy a róla keringő híreket figyelemre sem méltatták, és nyomuk veszett, mint ahogy a csepp elvész a tenger vizében. Később, mikor mindezt jobban átgondolta, belátta, hogy a dicsőség, melyre annyira vágyott, valami meghatározhatatlan dolog, és az ember sohasem állíthatja, hogy elérte; ez sok tekintetben mérsékelte becsvágyát. Élete végéig mégis szüntelenül dicsőségre vágyott, és fontos volt neki, hogy mások mit gondolnak róla; ez sokszor károsan befolyásolta legnemesebb cselekedeteit is.”

(forrás: Plutarkhosz: Három életrajz. Szépirodalmi K. 1968. 135-136.o.)

Kapcsolódó linkek