Cim-cim-Cimborák, FIGYELEM!

Márton-napi Mulatság NOVEMBER 6-ÁN (KEDDEN) 16 ÓRAKOR a Gyerekkönyvtárban! Felelevenítjük a népszokásokat, játszunk és alkotunk! Szeretettel várunk minden cimborát! "Ködös Márton után / Enyhe telet várhatsz, / Havas Márton után / Farkast soká láthatsz."

 

A legenda szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani,

de a ludak elárulták gágogásukkal. Emlékezetére november 11-én libatorral ünnepeljük a Márton napot.

 

SZENT MÁRTON-DAL

Szent Márton hóban lovagolt,
lova a szélnél is gyorsabb volt.
Szent Márton lovagolt vígan,
meleg köpenybe burkoltan.

A hóban koldus vacogott,
nem viselt mást, hitvány rongyot.
"Ó, légy a segítségemre,
vagy megvesz az Isten hidege!"

              

Húzza Szent Márton a gyeplőt,
megáll a didergő előtt.
Szent Márton éles szablyája
a meleg köpenyt szétvágja.

Felét Szent Márton od'adja,
koldus hálásan fogadja,
de Szent Márton már vágtat el
köpenye másik felével.