A Cimbora újság története

Kevés író neve forrott annyira össze egy újsággal, mint Benedek Eleké (Elek apóé) a Cimbora újsággal.

A Cimbora és Elek apó közös története 1922-ben kezdődött. Nagy lelkesedéssel, odaadással szerkesztette, de jelentős mértékben írta is a Cimborát – erről az emberfeletti munkáról tanúskodnak levelei. A megjelenés nyolc esztendeje alatt sikerült tekintélyével, szervezőmunkájával a kereken százra becsült munkatársi gárdába megnyernie a legjobb erdélyi tollforgatókat: Áprily Lajostól, Balázs Ferencen, Berde Márián, Dsida Jenőn, Ignácz Rózsán, Kacsó Sándoron, Kós Károlyon, Nyírő Józsefen, Reményik Sándoron át Tamási Áronig vagy Tompa Lászlóig lényegében majdnem az összes számba vehető kortárs szerzőt. A Pajtás korábbi törzsgárdájából továbbra is jelen voltak a lap hasábjain Balázs Béla, Móra Ferenc, a népszerű ifjúsági író, Szondy György és mások. A magyar mellett a világirodalom klasszikusait is közölte a lap.

A Cimbora legfontosabb rovata az Elek nagyapó üzeni volt. Közvetlen, családias hangon gyermeklevelek ezreire – a lap fénykorában heti száz-százhúszra is – válaszolt, tanácsokat adott, buzdított, bátorított és mindvégig nevelt, gyermeket és szülőt emberségre, hazaszeretetre egyaránt: „Ennek az újságnak minden sora egy szent célt szolgál: nemesen, emberségesen gondolkodó, művelt magyarokká nevelni titeket” – írja egyik üzenetében. Rendszeres levelezésre buzdította fogadott unokáit, dicsérte, biztatta őket, ha fejlődést tapasztalt, hozzászoktatta őket az olvasáshoz, fejlesztette íráskészségüket, s a legügyesebbeket saját könyvtárából jutalmazta olvasnivalóval. Az iskolai tananyag kiegészítéséül közölt honismereti vonatkozású írásokat, eredet- és helytörténeti mondákat, magyar irodalomtörténetet is.

Az utolsó lapszám 1929-ben jelent meg. Több ízben is történt kísérlet a Cimbora újjáélesztésére Benedek Elek halála után. 1937–40 között Új Cimbora címen jelent meg, majd 1990-92 és 1994-től napjainkig működik Cimbora néven gyermekeknek szóló irodalmi lap Erdélyben.

 

Az első Cimbora borítója Az első Cimbora borítója 1923-tól már színesben 1923-tól már színesben Benedek Elek Benedek Elek Elek nagyapó üzeni Elek nagyapó üzeni Manapság így néz ki Manapság így néz ki