Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    
május 17.
„Oroszországban őelőtte még nem uralkodott cárnő.”
A vakcinázás kifejezést Pasteur használta először Jenner iránti tiszteletből.
„... gyújtófácskák készítése, amelyek nem zajonganak s semmi szagot sem csinálnak.”
Az első hivatalos sakkvilágbajnok és a tudományos sakk alapjainak kidolgozója.
"Híres Komárom be van véve, / Klapka György a fővezére,"
A japán haiku versforma legismertebb magyar képviselője volt.
május 18.
Rabszolga: tárgyként kezelik és mint ilyen, valaki másnak a tulajdona
A funkcionalista, üveg-beton építészet úttőrője, a Bauhaus megalapítója volt.
A maga korában Mahler a legjobb monarchiabeli karmesterként volt ismert.
„A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.”
Erdélyi magyar író, költő, drámaíró, a Forrás-nemzedék tagja
május 19.
A véletlen műve volt: egy villám pont a lőporraktárnál ért földet.
Legismertebb műve A skarlát betű című regény egy házasságtörés története
a pécsi Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, művelődés- és irodalomtörténész
Erdélyi magyar író, költő, drámaíró, a Forrás-nemzedék tagja
május 20.
A keresztény egyház első egyetemes tanácskozásán az Atya és a Fiú egylényegűségének kérdése volt az egyik fő téma.
Teológiai doktor, titkosügynök, a magyar jakobinusok vezére.
"Ahol a becsvágy kezdődik, ott vége a naiv érzelmeknek." (Elveszett illúziók)
A francia közgazdász volt az első, akinek munkásságát Nobel-békedíjjal ismerték el.
Az első magyar fizikus volt, aki munkásságáért 1905-ben megkapta a Nobel-díjat.