Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1933. május 18-án született Páskándi Géza

Erdélyi magyar író, költő, drámaíró, a Forrás-nemzedék tagja

"Van, ami olvasandó, van, ami mondandó, de mind-mind megírandó, mert költészetben szégyen nincsen...” 

„Páskándi rendkívül termékeny író volt, ráadásul vakmerő kísérletező, folyton áthágta az éppen aktuális kánon szentesített határait: hol a történelmi dráma hagyományait és feszes szerkezetét tágította beláthatatlan perspektívájú tablóvá, hol a megrázó társadalmi kérdéseket kicsinyítette elvtárs – és polgárpukkasztó nevetséggé. Ilyen hatalmas életműben, a végeérhetetlenül fakadó témák és ötletek tobzódásában is elkerülhetetlen olykor az önismétlés, a túlírás, a stílus és a kompozíció előnytelen fellazulása. Az igazi tehetség, mint amilyen Páskándi, mégis ritkán veszíti el uralmát az esztétikai igénnyel teremtett műalkotás fölött.”

(Szász László: A bizarr valóság írója : Esszék Páskándi Gézáról. Kortárs Kiadó, 2003. 6.o.)

 

 

„Páskándi Géza írói habitusát nem merném egyetlen irodalomszociológiai fogalommal jellemezni. Művét izgalmas, a legnagyobbakéhoz mérhető „ellentmondások” feszítik: humor, játékos kedv és súlyos tragikum; könnyed kísérletezés, bohókás abszurdoid egyfelől és szigorúan klasszikus drámakeretek másfelől; hedonisztikus könnyedség, világpolgári nagyvonalúság és kétségbeesett kapaszkodás a nemzeti-vallási közösségbe.”

(Szász László: A bizarr valóság írója : Esszék Páskándi Gézáról. Kortárs Kiadó, 2003. 26.o.)

Kapcsolódó linkek