Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1793. július 13-án halt meg Jean-Paul Marat

A párizsi radikális kispolgárság, a sans-culotte-ok szószólója volt.
A svájci származású ifjú 16 évesen elhagyta otthonát, hogy orvosnak tanuljon Franciaországban, majd később Angliában. Tudósként, természettudósként, filozófusként és orvosként is tevékenykedett, azonban leginkább forradalmárként ismerjük: részt vett, sőt komoly szerepet vállalt az 1789-1799 között folyó „nagy francia forradalom”-ban.
 
 
"- Tudják, mi kell nekünk? - kiáltott most föl nyersen Marat. - Egy diktátor kell nekünk. Robespierre, maga jól tudja, hogy én egy diktátort keresek.

Robespierre fölnézett a térképről.

- Tudom, Marat, maga vagy én...

- Én vagy maga - felelte Marat.

(…)

Ragadjuk magunkhoz a diktatúrát. Mi hárman képviseljük a forradalmat, mi hárman vagyunk a Cerberus fejei. E három közül az egyik beszél, ez maga, Robespierre, a másik üvölt, ez maga, Danton...

- A harmadik harap - mondta Danton -, és ez maga, Marat.

- Mind a három harap - vetette oda Robespierre."

(forrás: Hugo, Victor: Kilencvenhárom)

1793-ban a jakobinus párt elnökének választották. A girondistákat, a jakobinusok „ellenségét” Marat a köztársaság ellenségének tartotta, a két fél nem egyszer halálos összeütközésbe került. Az ellenségeskedésnek 1793. június 2-án vetettek véget, amikor a Konvent a girondisták megsemmisítése mellett döntött.

Ez nagyon fontos győzelem volt Marat számára, és még népszerűbbé tette őt. 1793. július 13-án egy Charlotte Corday nevű fiatal hölgy, a girondisták szimpatizánsa megölte Marat-ot: aznap felkereste a férfit azzal az indokkal, hogy informálja őt egy Caen-ban szerveződő girondista felkelésről. A férfit a kádjában szúrta szíven a nő – ezzel mindössze néhány hónappal rövidítette meg Marat életét, aki ekkor már súlyos beteg volt. Elhamarkodott lépése azonban csak a forradalmi terror előbbi bevezetését és a girondisták halálos ítéletét vonta maga után.

Kapcsolódó linkek