Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1815. június 18-a a waterlooi csata napja

Bonaparte Napóleon utolsó csatája, miután visszatért az elbai száműzetéséből.

Bonaparte Napoleon, miután visszatért elbai száműzetéséből, ismét elfoglalta Franciaország császárának trónját. Az európai hatalmak nem nézhették ölbe tett kézzel visszatérését: a brit és a porosz hadsereg egyesített erővel támadtak Napoleon seregére. A döntő ütközetre Belgiumban, Waterloo-nál került sor.

Napoleon serege 73 ezer katonát számlált. Ezzel szemben a szövetséges haderők majdnem kétszer ennyi katonát vonultattak fel (67 ezer brit és 60 ezer porosz katonát.). Az előző napi vihar miatt felázott talaj hátráltatta a francia támadást. A nedves, sáros talajban besüppedtek az ágyúk - órákat kellett várni, míg a föld valamelyest felszáradt.

A sár a gyalogságot és a lovasságot is hátráltatta. Csak dél körül tudták elkezdeni az ágyúzást, melynek hatását szintén csökkentette, hogy a felpuhult föld elnyelte a becsapódó lövedékeket. Napoleon stratégiájának alapja az volt, hogy, mivel az ellenség létszámfölényben volt, szétdarabolja a seregüket, s külön-külön mér rájuk csapást. Az ötlet jó volt, de a kivitelezésbe hiba csúszott. Napoleon egyik vezető tisztje félreértette a parancsot és ahelyett, hogy az ütközet fő színtere felé menetelt volna, üldözőbe vette a poroszokat és összecsapásba bonyolodott velük.

Ez az akciója a francia seregnek több mint harmadát kötötte le és vonta el a csata fő színterétől! Újabb emberi hiba volt, mikor kora délután Napoleon egy másik vezető tisztje félreértelmezte az ellenfél egyik manőverét. Azt hitte, hogy a brit Wellington megkezdte az általános visszavonulást, pedig valójában csupán átcsoportosította erőit. Ezért meggondolatlanul lovasezredeket küldött előre, gyalogsági fedezet nélkül. Vagy 5 000 lovaskatonát indított a szövetségesek ellen, ráadásul felfelé a meredek lejtőn. Ám támadásukat visszaverték.

Mindeközben a szövetséges könnyűlovassági ezredek és a holland nehézlovas dandár ellentámadásokat indított. Hosszas csatározás után a francia lovasság kimerült. Az esti órákban Napoleonnak már a legutolsó tartalékát, a mindeddig legyőzhetetetlen Császári Gárdát is be kellett vetnie. Brit gárdisták azonban - akik mindaddig fedezékben védekeztek - váratlanul felemelkedtek a fedezékeikből és közvetlen közelről sortűz alá vették a Császári Gárdát. A Császári Gárda veresége és a szövetségesek előretörése teljesen felbontotta a rendet a francia seregben.

Ezt látva Wellington kiadta a parancsot az általános rohamra. Napoleont sokáig kellett győzködni, mire belátta, hogy a csata elveszett, s hogy jobban teszi, ha megmaradt seregével visszavonul. Ezután a csata után  a Waterloo kifejezés az angol nyelvben a döntő végkimenetel szinonimájaként honosodott meg.

Kapcsolódó linkek