Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1909. július 24-én született Károlyi Amy

"Tudja, hogy terhet vállal, ólom-nehezet, mi mindent bír a gyöngéd-erős szeretet." (Gyengéd)
"Károlyi Amy ... átélte az egész huszadik századot látszólag anélkül, hogy verseivel bármiképpen megpróbált volna beavatkozni a történelembe. Ámulva élt, mint aki nem szereplője a kornak, fölötte vagy alatta él azoknak a céloknak, törekvéseknek, indulatoknak, amelyekből a számottevő emberek sorsa összeállt. Egy levegőt szívott velünk, nem idegenként járt-kelt közöttünk, mégsem az kötötte le a figyelmét, amit mi olyan fontosnak éreztünk. Ahogyan az anyák, ha kell, óvóhelyre bújva, ha úgy fordul, fát aprítva, munkába feszülve: gyermekük növekedésére figyelnek; ahogy Archimedész a hadakozó katonák közt földre rajzolt mértani ábráinak tanulságain tűnődött; úgy igazgatta ő egymás mellé a verssorait."

(Jelenits István: Versolvasó (Vigília 2003/9.)

 

Károlyi Amy: Félig, egészen

Ahogy a könnyek egymásba csöppennek,

kanyargós patakká keverednek.

A vers-sorok épp így viselkednek.

Lecsöppenő szót hívja a másik.

Egymásbatünnek, félig, egészen.

Aképpen növekednek,

ahogy az alkonyat az égen.

Kapcsolódó linkek